fbpx
Oktatás

Őszi érettségi – OH: magyarból és földrajzból vizsgáznak a diákok

A járványügyi óvintézkedések betartásával magyar nyelv és irodalomból, magyar mint idegen nyelvből és földrajzból tesznek írásbeli érettségit a diákok hétfőn.

Az Oktatási Hivatal MTI-hez eljuttatott közleménye szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 227 helyszínen 1072, emelt szinten 16 helyszínen 73 vizsgázó érettségizik.
    

A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart, a diákoknak két feladatlapot kell megoldaniuk. Az első feladatlapra 90, a másodikra 150 perc áll rendelkezésre. Az első feladatlap egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A második feladatlap egy műértelmező szöveg alkotását várja el az érettségizőktől: ez – a diákok választása szerint – lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése.
    

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. A diákok egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.
    

A közép- és emelt szintű írásbeli feladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár, ebből vizsgatermenként legalább négy példányt a vizsgát szervező intézmény biztosít.
    

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 6 helyszínen 7 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
    

Földrajzból középszinten 159 helyszínen 530 (közülük angol nyelven 11, francia nyelven 9, német nyelven 7, olasz nyelven 5, spanyol nyelven 8), emelt szinten 17 helyszínen 63 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
    

A földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, két feladatsort (első rész: topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsor; második rész: földrajzi ismereteket és képességeket vizsgáló feladatsor) kell megoldani.
    

Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces; a vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A feladatsorokban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi kérdések. Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

2020. október 19.

(MTI)